ByrFin: Penze jsou i díky DIPu na vzestupu. Klíčovou výhodou je nástroj BT Penze

Nemáte čas? Dejte si 5 top bodů z rozhovoru

  • Tvorba renty se stává klíčovým prvkem v přístupu k finančnímu plánování.
  • Aktualizaci finančních plánů provádí ByrFin alespoň jednou ročně.
  • BT Penze jsou zásadní nástroj, díky kterému lze efektivně reagovat na dynamiku penzijního prostředí.
  • DIP společnost začlení do finančních plánů rodin a aktualizace zaměstnaneckých benefitů.
  • V oblasti penzí vidí ByrFin obrovský potenciál s ohledem na budoucí vývoj důchodů v ČR.

Už v loňském roce jsme naše partnery v Broker Trustu připravovali na to, že zajištění klientů na penzi bude extrémně důležité téma. Kvůli úpravám DPS i novince v podobě DIPu. Aby měli naši partneři náskok, poskytli jsme jim exkluzivní nástroj BT Penze. Na pár kliknutí klientům přehledně ukážete, kolik mohou s vhodnou strategií získat peněz navíc. Zvýšíte jim tak zhodnocení prostředků o statisíce korun. Celým procesem vás navíc nástroj provede krok za krokem, i když pro vás jsou penze novinka.

Možná si teď říkáte: „Fajn, na papíře (displeji) to vypadá hezky, ale co v reálu?“ Proto tady máme nový seriál Penze v poradenské praxi, kde probereme nejen tuhle novinku v naší nástrojové rodině. Tak pojďme rovnou na to – tady máte 5 otázek pro Marka Byrtuse, jenž vede spolu s manželkou firmu, která na trhu působí od roku 2017 a teď v únoru překročila částku 500 milionů korun pod správou.

Jak vám v oblasti zajištění klientů na důchod pomáhají nově BT Penze?

BT Penze se ukazují jako významný nástroj, který nám poskytuje aktuální a komplexní informace v oblasti penzí. Jeho modelování nám umožňuje detailně prezentovat možnosti klientům a začlenit nové aspekty do jejich finančních plánů. BT Penze považujeme za klíčový nástroj, který nám umožňuje efektivně reagovat na to, jak se penzijní prostředí dynamicky vyvíjí.

Na trhu je nový DIP. Plánujete se na něj teď více zaměřit?

S příchodem nového DIP jsme aktivně připraveni tuto možnost využít a začlenit ji do našich strategií. Plánujeme jeho široké využití jako klíčového prvku při aktualizaci finančních plánů rodin. Současně investujeme do školení a aktualizace zaměstnaneckých benefitů ve firmách. Vzhledem k možnosti daňově zvýhodněných příspěvků zaměstnavatele, je DIP i v tomto ohledu pro zaměstnance horké téma a využijí tak jeho benefity na maximum. 

Jak důležité jsou penze ve vašem portfoliu? Kde vidíte největší potenciál?

Penze hrají v našem portfoliu klíčovou roli, a to nejen v současné době, ale i s ohledem na budoucí vývoj penzí v České republice. Vidíme v této oblasti obrovský potenciál, zejména s ohledem na rostoucí důležitost zajištění adekvátních příjmů v období penze s ohledem na zvyšující se věk populace a nejistý vývoj státem vyplácených důchodů.

Podle čeho postupujete při tvorbě strategie pro vaše klienty? 

Naše investiční filozofie je postavená na individuálním přístupu k vytváření strategií pro všechny naše klienty. Důkladně analyzujeme každého klienta, abychom mohli lépe porozumět jeho unikátním potřebám a cílům. Využíváme široké spektrum strategií, které jsou pečlivě šité na míru v závislosti na investičním horizontu, toleranci k riziku a klientových finančních preferencích.

Jak strategie v průběhu času upravujete?

S příchodem nových investičních nástrojů, jako je DIP, se naše strategie stávají ještě komplexnějšími. Zaměřujeme se na aspekty spojené s tvorbou renty, což se v dnešní době stává klíčovým prvkem v našem přístupu k finančnímu plánování. Pravidelně aktualizujeme strategie našich klientů, a to nejen v reakci na tržní podmínky, ale také s ohledem na jejich životní etapy a změny v osobních cílech.

Při výběru strategie zohledňujeme jak individuální preference klientů, tak analyzujeme jejich investiční horizont a důkladně zkoumáme jejich postoj k riziku. Tržní trendy jsou proměnlivé a my na ně dynamicky reagujeme, když je to pro klienta vhodné. Strategie upravujeme systematicky na základě pravidelných aktualizací finančních plánů, které provádíme alespoň jednou ročně.

Děkujeme za rozhovor. Pokud vás zajímá téma DIPu více, rozebrali jsme ho nedávno s naším ředitelem investičního úseku Martinem Pleštilem tady.