Facelift životních pojištění Kooperativy

Začněme první novinkou. Ta je pouze dočasná. Pojišťovna do 31.7. pro všechny varianty FLEXI nabízí dvojnásobné plnění při infarktu (pojištění vážných nemocí), max. 1 mil. Kč navíc. Podmínkou získání této akce je, že pojištění velmi vážných onemocnění je na pojistné smlouvě sjednáno nově.

Další produktové
novinky již nejsou časově omezeny a zde jsou ty nejdůležitější:

 • Nové slevy z pojistného – U FLEXI a FLEXI RŽP nově úvěrový balíček:
  smrt a invalidita se slevou 20 %. Dále nová sleva za zdravý životní styl
  5 % na základě vyplnění dobrovolného speciálního dotazníku (pití alkoholu, kouření, sport, spánek
  atd.). Tento dotazník je třeba vyplnit při každé technické změně, pokud si chce
  klient slevu udržet. Dále do výpočtu slevy za pojistnou ochranu se nově počítá
  i pojištění trvalých následků nemoci. U NA PŘÁNÍ došlo ke snížení pojistných
  sazeb pro případ smrti o 10 % a zavedena byla nová sleva 5 % za více osob na
  smlouvě.
 • Vyšší maximální pojistné částky – závažné
  nemoci a invaliditu všech stupňů je nově možné pojistit až na 25 mil. Kč,
  příjem se zkoumá od pojistné částky 5 mil. Kč. I v případě invalidity 1. stupně
  je vždy vyplacena celá pojistná částka okamžitě v jedné částce (s výjimkou
  produktu PERSPEKTIVA).
 • Zpětné plnění a úpravy u pojištění pracovní
  neschopnosti
  – u FLEXI je nově možné zpětné plnění u varianty od 29. dne
  pracovní neschopnosti. V pojištění NA PŘÁNÍ přibylo zpětné plnění od 1.
  dne v případě úrazu. Nově u všech produktů existuje možnost sjednat toto
  pojištění i pro OSVČ na mateřské a rodičovské dovolené, pracující studenty a
  pracující důchodce – podmínkou je čestné prohlášení, že mají z výdělečné
  činnosti zdanitelné příjmy.
 • Nové progresivní plnění u trvalých následků
  u FLEXI a FLEXI RŽP je nově možnost volby varianty s vylepšenou progresí (od
  20 % tělesného poškození – 2x progrese, 30 % – 3x, atd. až 100 % – 10x). 
 • Změna rizikových skupin úrazového pojištění
  u NA PŘÁNÍ se sjednotilo pojistné na úrovni první rizikové skupiny (za druhou a
  rizikovou skupinu není přirážka), u FLEXI
  se ruší třetí riziková skupina (např. práce ve výškách) a zaměstnání se
  přesouvají do druhé, v pojištění PERSPEKTIVA bylo pojistné pro třetí
  rizikovou skupinu sníženo na první.  Pro
  získání nižší sazby je nutné provést technickou změnu na jednom z úrazových
  rizik (např. u trvalých následků či denního odškodného) a následně se použije
  nižší sazba na všechna úrazová rizika.
 • Upravené
  pojištění hospitalizace
  – pobyt
  v lázních a podobných zařízeních až do 365 dnů po hospitalizaci (Flexi bez
  omezení), akutní onemocnění bez čekací doby, plnění i za org. psychické poruchy
  a schizofrenii.

Vylepšení podmínek se prostřednictvím příslibu provedlo i
stávajícím klientům. Pro získání slevy je nutné provést technickou změnu a
případně splnit další podmínky. Změn je ještě více, ale nejsou nijak zásadní.

Kromě vylepšení některých parametrů, pojišťovna ukončila
prodej pojištění závažných onemocnění BASIC, některých variant pojištění
trvalých následků úrazu a ukončení nabídky zdravotního pojištění Best Doctors.
Pojištění invalidity bylo zařazeno do neživotního pojištění, ale garance
nevypověditelnosti zůstává.

U NA PŘÁNÍ došlo ke zdražení pojištění denního odškodného a pojištění tělesného poškození.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu