Sedm tipů, jak pojistit bydlení, abyste měli kvalitní ochranu a dostali skutečně zaplaceno

Nemovitost i domácnost potřebují každá vlastní pojištění

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti jsou dva různé typy pojištění. Zjednodušeně: první kryje škody, které vzniknou na pevných částech domu, bytu nebo chaty a vedlejších staveb jako garáž. Jsou to tedy například stěny, strop, střecha, okna nebo okapy. Pojištění domácnosti se pak vztahuje na vybavení – nábytek, spotřebiče, sportovní vybavení, cennosti nebo třeba knihy. Pojištění nemovitosti se nevztahuje na vybavení domácnosti a naopak. Pro komplexní ochranu je třeba mít obě tato pojištění.

Nastavte správnou pojistnou částku

Ujistěte se, že je pojistka uzavřena na částku, za kterou by šla shodná nemovitost v případě domů při totální škodě znovu postavit a v případě bytů pořídit. Domy tedy pojišťujeme na částku, za kterou bychom dokázali odstranit ruiny a postavit nemovitost novou. U bytů už pak vychází částka z tržních cen, za které byste stejný byt v dané lokalitě koupili. V případě podpojištění může pojišťovna úměrně krátit plnění a vyplatí vám třeba jen polovinu vzniklé škody.

Příklad: Dejme tomu, že máte nemovitost v hodnotě 4 milionů korun pojištěnou jen na 2 miliony a třeba při vichřici dojde ke škodám za 100 tisíc. Protože máte sjednané pojištění jen na polovinu reálné hodnoty, pojišťovna vám při striktním přístupu vyplatí pouze 50 tisíc korun.

Kvalifikované odhady hovoří o tom, že podpojištění hrozí až dvěma třetinám nemovitostí. Předejdete tomu aktualizací pojistné smlouvy (viz dále) nebo sjednáním pojištění s indexací, kdy pojišťovna hlídá nastavení správné pojistné částky za vás.

Hlídejte si limity

Velmi důležité je mít nastavené i odpovídající pojistné limity, které mohou být u některých pojistných rizik rozdílné od pojistné částky. Jejich adekvátní výše bude pro každého individuální. Limity stanovují maximální částky, které pojišťovna vyplatí pro konkrétní skupiny předmětů či rizik. Limity jsou vyjádřeny buď sumou (např. max 50 tisíc Kč) nebo procentem z pojistné částky. U pojištění domácnosti tedy můžeme mít například maximální limit pro škody na sportovní výbavě, maximální limit pro elektroniku a podobně. Rozhodně těmto limitům věnujte pozornost a nechte si nastavit pojištění tak, aby skutečně odpovídalo vašemu vybavení.

Pojistné smlouvy aktualizujte

Každý rok až dva byste si měli nechat smlouvu „proklepnout“ odborníkem, jestli je stále aktuální. Důvodem pro aktualizaci smlouvy je nejen růst cen nemovitostí, ale i provedená rekonstrukce, instalace solárních panelů nebo pořízení nového vybavení domácnosti, jehož hodnota například převyšuje současné limity ve smlouvě.  K aktualizaci pojištění je ještě jeden velmi dobrý důvod – pojišťovny v rámci konkurenčního boje o klienty přicházejí neustále s různými vylepšeními, takže se může klidně ukázat, že budete mít za stejné peníze k dispozici například rozsáhlejší služby, vyšší limity či asistenci a podobně.

Základ nemusí stačit

Ne všechny pojišťovny nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako je kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí. V základním pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny či garáže. Ty je většinou nutné pojistit nad rámec základního pojištění.

Archivujte si dokumenty o opravách 

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. Při poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost udržována. Pokud by například do domu dlouhodobě zatékalo střechou a došlo k poškození konstrukce, pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Zahrňte i vlastní odpovědnost

Pojištění majetku vám může krýt záda i v situacích, kdy někomu způsobíte škodu vy. Připojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se uplatní, když třeba někoho zraní padající střešní taška z vašeho domu nebo někomu spadne na auto strom z vašeho pozemku. Známější pojištění odpovědnosti v občanském životě, tzv. „pojistka na blbost“, se zase hodí v situacích, kdy někomu vy, vaše děti nebo domácí mazlíček způsobíte nechtěně škodu na majetku nebo újmu na zdraví. Třeba při jízdě na kole omylem srazíte kolemjdoucího nebo vaše děti převrhnou vystavené zboží v obchodě.

Obzvlášť v případě újmy na zdraví mohou nároky poškozených dosáhnout milionových částek, které nepojištěný člověk bude muset zaplatit z vlastní kapsy. Kvalitní pojištění odpovědnosti vás tak chrání před tím, aby vaše osobní finance dostaly zásah, který může znamenat skutečně existenční problémy.

Alice Tomanová, ředitelka úseku pojištění, Broker Trust

Anketa: Na jaké nejčastější nešvary v pojištění nemovitostí a domácností v praxi u klientů narážíte?

Adolf Vlk, obchodní ředitel, Finanční skupina NEO

Největší slabinou je, když klient nemá pojištění majetku vůbec. Dle posledního průzkumu ČAP je v ČR aktuálně 44 % nepojištěných nemovitostí! To je fatální problém. U pojištěných klientů narážíme zase na neaktuální smlouvy, které jsou starší 5 let. V takovém případě má klient svůj majetek podpojištěný. Mezi dalšími častými nešvary je špatně nastavená pojistná částka u pojištění domácnosti, kde klienti opomíjejí „ocenit“ svůj šatník. U mnohých klientů se přitom bavíme o statisících, které mají ve svém oblečení, obuvi, kabelkách… Co si oblečete, až vyhoříte nebo vás vytopí? Z trendových věcí doporučuji pojištění technické poruchy, prodloužené záruky či škody na vlastních elektrických zařízeních, jako jsou vestavěné spotřebiče či chytrá elektronika (mobily, tablety, hodinky). V dnešní době jsou to vůbec nejčastější pojistné události.

David Slouka, finanční specialista, Hypodům

Vedle podpojištění bývají častým problémem také nízko nastavené sublimity. Týká se to jak pojištění stavby, tak pojištění domácnosti. Při pojistné události, způsobené například zkratem či jiným způsobem než jen přírodními živly, nemusí mít klient sjednaný dostatečný limit a může být při případném plnění nemile překvapen. Vzhledem ke stále rostoucím cenám a průměrné délce životnosti smlouvy u pojištění staveb bývají sublimity nedostatečné. Jelikož už dnes většina pojišťoven využívá balíčkový systém – má přednastavená jak rizika, tak sublimity – může docházet u nižších variant balíčků k opomenutí rizik, jako je právě přepětí, podpětí či atmosférické srážky. Doporučoval bych tedy balíčky s dostatečnými limity, případně vybral pojišťovnu, která umí jednotlivé limity více individualizovat, nebo je má stanoveny na plnou pojistnou částku stavby či domácnosti.

Petr Kratochvíl, CEO, Froglet

Klienti, a bohužel i mnozí zprostředkovatelé, často sledují více cenu než kvalitní nastavení pojištění. Klient pak nemá pojištěno to, co potřebuje. Podceňuje se výběr některých rizik a špatné nastavení limitů plnění, například u elektronických a strojních zařízení, vybavení dílen či garáží nebo u sportovní výbavy. Mnohdy mají lidé doma jízdní kola za více jak 100 000 Kč, ale jejich pojištění má limit 30 000 Kč. Podobné je to u špatně nastaveného limitu na škody způsobené přepětím. Jde o jedny z nejčastějších škod, které nejsou malé. Při bouřkách umí přepětí zlikvidovat i půlku kuchyně, řídící jednotku tepelného čerpadla nebo robotickou sekačku. Spotřebiče za desetitisíce jsou často neopravitelné a klient zbytečně sáhne hlouběji do kapsy. Za velkou chybu považuji nemít sjednáno pojištění odpovědnosti. Stačí, abyste jako chodec nebo cyklista nechtěně způsobil dopravní nehodu, při které dojde ke škodě na zdraví, a tragédie je na světě. Náhrada újmy se v takových případech snadno vyšplhá do milionových částek. Bez pojištění odpovědnosti to může být pro domácnost naprosto likvidační.